Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE) este un proiect complex, distinctiv între proiectele de educație, care şi-a propus să îmbunătățească tranziția de la liceu la facultate și să crească gradul de retenție în primul an universitar în instituțiile de învățământ finanțate în cadrul proiectului.

ROSE, în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015). Proiectul se derulează între anii 2015 şi 2022 şi este implementat de Ministerul Educației (ME) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

ROSE face parte din Programul Național al Ministerului Educației „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” (aprobat prin Hotărârea Guvernului 251/2015) și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii și la îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar, pentru populația României.

sursa: https://www.rose-edu.ro/proiectul-rose/